Finns det tak för ersättning?

Ersättning ges för del av utbildningsavgift för chefer och arbetsmiljö-/skydds­ombud.

Maximalt ersättningsbelopp för gemensamma vidareutbildningar av chefer och arbetsmiljö-/skydds­ombud:

  • 9000kr/deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer

  • 7200kr/deltagare om utbildningen är 2 dagar

  • 4500kr/deltagare om utbildningen är 1 dag

Maximalt ersättningsbelopp för vidareutbildningar av arbetsmiljö-/skydds­ombud och gemensamma grund­läggande utbildningar för chefer:

  • 7000kr/deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer

  • 5600kr/deltagare om utbildningen är 2 dagar

  • 3500kr/deltagare om utbildningen är 1 dag

Maximalt ersättningsbelopp för chefer som går grund­läggande- och vidareutbildning själva:

  • 5000kr/deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer

  • 4000kr/deltagare om utbildningen är 2 dagar

  • 2500kr/deltagare om utbildningen är 1 dag.

Sammanlagt stöd som kan lämnas per deltagare uppgår till 10 000 kr per år.

Sammanlagt stöd kan lämnas om högst 250 000 kr per år och arbetsgivare.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.