Finns det tak för ersättning?

Ersättning ges för del av kursavgift för chefer och/eller skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Maximalt ersättningsbelopp vid gemensamma utbildningar av chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud är:

  • 7000kr/deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer

  • 5600kr/deltagare om utbildningen är 2 dagar

  • 3500kr/deltagare om utbildningen är 1 dag

Maximalt ersättningsbelopp för utbildning där antingen chefer eller skyddsombud deltar är:

  • 5000kr/deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer

  • 4000kr/deltagare om utbildningen är 2 dagar

  • 2500kr/deltagare om utbildningen är 1 dag.

Sammanlagt stöd som kan lämnas per deltagare uppgår till 10 000 kr per år.

Sammanlagt stöd kan lämnas om högst 250 000 kr per år och arbetsgivare.