Jag var godkänd utbildnings­anordnare 2021-2023 – behöver jag söka igen för 2024?

Nej, ni behöver inte ansöka igen för att fortsätta vara godkända utbildnings­anordnare. Samtliga uppgifter sparas.

Stödet omfattar arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå och vidareutbildning som motsvarar minst en endagars, lärarledd utbildning.

Utbildningar ska vara av viss dignitet för att godkännas, men minst motsvara en 1-dag, lärarledd utbildning. Varje ansökan kommer behandlas individuellt. Stödet ges som delfinansiering av utbildningskostnad för chefer som både har personal- och delegerade arbetsmiljöuppgifter och skydds­ombud/arbetsmiljö­ombud.

Läs mer om exempel på utbildningar här.

Arbetsgivare med minst en anställd inom privat sektor som har tecknat kollektiv­avtal och Trygghets­försäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda kan söka stödet.

Planering av arbetsmiljö­utbildning ska ske i samsyn och samverkan med lokala parter utifrån behov och förutsättningar på arbetsplatsen.

För ansökan om stöd behöver du ange:

  • Ditt företags organisations­nummer

  • Dina kontakt­uppgifter

  • Organisationens kontonummer

  • Utbildningsanordnarens organisations­nummer

  • Namn på utbildning

  • Kursplan med kursinnehåll, datum och kostnad för utbildning

  • Utbildningens längd

  • Startdatum för utbildning. Om det är en e-utbildning som ska genomföras behöver du ange ett slutdatum då deltagarna förväntas avslutat utbildningen. Startdatum + utbildningslängd alternativt slutdatum används för automatiskt utskick av uppföljningsenkät

  • Deltagarnas personnummer och e-postadress

Som arbetsgivare är du skyldig att informera deltagarna om att deras person­uppgifter kommer lämnas till Afa För­säkring.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.