Går det att komplettera uppgifterna som godkänd utbildnings­anordnare?

Byte av kontaktperson sker via e-post till stodforarbetsmiljoutbildning@afaforsakring.se. För att komplettera/ändra övriga uppgifter går du in på Ny ansökan och anger ditt organisations­nummer igen och de rätta uppgifterna.