Går det att komplettera uppgifterna som godkänd utbildnings­anordnare?

Byte av kontaktperson sker via e-post till stodforarbetsmiljoutbildning@afaforsakring.se. För att komplettera/ändra övriga uppgifter går du in på Ny ansökan och anger ditt organisations­nummer igen och de rätta uppgifterna.

Relaterade frågor

Nej, ni behöver inte ansöka igen för att fortsätta vara godkända utbildnings­anordnare. Samtliga uppgifter sparas.

Utbildningen ska hållas av en godkänd utbildnings­anordnare eller företagsintern utbildnings­anordnare.

Afa För­säkring rekommenderar inte specifika utbildnings­anordnare men för att vi ska kunna lämna stöd krävs att utbildningsanordnaren ansökt och blivit godkänd utifrån vissa kriterier.

Läs mer: Till dig som utbildnings­anordnare

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.