Hur går utvärderingen av utbildningen till?

Efter genomförd utbildning skickar Afa För­säkring en utvärderingsenkät per e-post till alla utbildningsdeltagare som stöd har beviljats för. Arbetsgivarrepresentant (kontaktperson för ansökan) får även en utvärderingsenkät från Afa För­säkring som ska besvaras.

Enkäten är personlig och skickas som en länk till ett formulär som fylls i digitalt.