Hur går utvärderingen av utbildningen till?

Efter genomförd utbildning skickar Afa Försäkring en utvärderingsenkät per e-post till alla utbildningsdeltagare som stöd har beviljats för. Arbetsgivarrepresentant (kontaktperson för ansökan) får även en utvärderingsenkät från Afa Försäkring som ska besvaras.

Enkäten är personlig och skickas som en länk till ett formulär som fylls i digitalt.