Vad är en arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå?

Exempel på en arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå är BAM som syftar till att ge grundläggande kunskaper om arbetsmiljöarbete.

Vi kan enbart lämna stöd på grundläggande nivå för chefer. Bekostnad av skyddsombudens arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå regleras av arbetsmiljölagen och omfattas därför inte av stödet.