Vad är en arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå?

Exempel på en arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå är BAM som syftar till att ge grund­läggande kunskaper om arbetsmiljö­arbete.

Vi kan enbart lämna stöd på grund­läggande nivå för chefer. Bekostnad av skydds­ombudens arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå regleras av arbetsmiljölagen och omfattas därför inte av stödet.

Relaterade frågor

Stödet omfattar arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå och vidareutbildning som motsvarar minst en endagars, lärarledd utbildning.

Utbildningar ska vara av viss dignitet för att godkännas, men minst motsvara en 1-dag, lärarledd utbildning. Varje ansökan kommer behandlas individuellt. Stödet ges som delfinansiering av utbildningskostnad för chefer som både har personal- och delegerade arbetsmiljöuppgifter och skydds­ombud/arbetsmiljö­ombud.

Läs mer om exempel på utbildningar här.

Stöd kan ges för repetition av arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå för arbetsmiljö-/skydds­ombud som tidigare gått en grund­läggande arbetsmiljö­utbildning, till exempel BAM. Detta räknas då som en vidareutbildning.

I ansökan behöver ni skicka in ett underlag som påvisar att detta är en repetitionsutbildning för arbetsmiljö-/skydds­ombuden.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.