För vilka personer kan man ansöka om stöd?

Stödet ges som delfinansiering av utbildningskostnad på grund­läggande nivå och vidareutbildningar för chefer samt vidareutbildning för skydds­ombud/arbetsmiljö­ombud.

Chef är den person som i sin roll både har personalansvar och delegerade arbetsmiljöuppgifter. Övriga anställda omfattas inte utav stödet.

Relaterade frågor

Stödet ersätter en del av kursavgiften för chefer och skydds­ombud/arbetsmiljö­ombud.

Ersättningsnivåer

90% av utbildningsavgiften

  • Vidareutbildning för chef och arbetsmiljö-/skydds­ombud som deltar gemensamt.

70% av utbildningsavgiften

  • Vidareutbildning av arbetsmiljö-/skydds­ombud.
    Grund­läggande utbildningar för chefer som går gemensamt med arbetsmiljö-/skydds­ombud. Bekostnad av skydds­ombudens arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå regleras av arbetsmiljölagen och omfattas inte av stödet.

50% av utbildningsavgiften

  • Grund­läggande- och vidareutbildning av chefer.

Se även frågan: Finns det tak för ersättning?

Ersättning för resekostnader ges i undan­tagsfall och måste motiveras. Villkor för reseersättning finns här: Resepolicy Stöd för arbetsmiljö­utbildning

Arbetsgivare med minst en anställd inom privat sektor som har tecknat kollektiv­avtal och Trygghets­försäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda kan söka stödet.

Arbetsgivaren ska inkomma med kopia på faktura och deltagarförteckning från utbildnings­anordnare efter avslutad utbildning. Underlag behöver inkomma senast 2 månader efter avslutad utbildning om ansökan gjorts i förväg.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna som beviljats stöd samt arbetsgivarrepresentant (kontaktperson för ansökan) besvara en uppföljningsenkät. Därefter betalas stödet ut.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.