För vilka personer kan man ansöka om stöd?

Stödet ges som delfinansiering av utbildningskostnad på grundläggande nivå och vidareutbildningar för chefer samt vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Chef är den person som i sin roll både har personalansvar och delegerade arbetsmiljöuppgifter. Övriga anställda omfattas inte utav stödet.