Kan man få ersättning för resekostnader?

Ersättning för resekostnader kan ges till chefer, skydds- och arbetsmiljöombud som är deltagare på en arbetsmiljöutbildning som inte har genomförts i närområdet. Anledningen till varför utbildningen inte kan utföras i närområdet och varför resekostnader eftersöks måste vara tydligt motiverat i ansökan.

Resekostnaderna beräknas från kontoret till kurslokalen.

Mer information om villkoren för reseersättning hittar ni här: Resepolicy Stöd för arbetsmiljöutbildning (PDF, 226.12 kB)