Går det att byta deltagare i ett beviljat ärende?

Byte av deltagare i en beviljad ansökan måste ske som senast på utbildningens startdatum. Därefter kan inga ändringar göras.

För att få vägledning angående detta kontakta oss via e-post.