Vem kan ansöka om reha­bili­terings­stöd?

Som arbetsgivare kan du ansöka om reha­bili­terings­stöd för en anställd som behöver arbetslivsinriktad rehabilitering, om ni har tecknat någon av sjukförsäkringarna AGS eller AGS-KL.

Följande har möjlighet att ansöka om reha­bili­terings­stöd:

 • Privata arbetsgivare och arbetsgivare inom kooperationen vars anställda omfattas av sjukförsäkringen AGS.

 • Arbetsgivare inom kommuner, regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag vars anställda omfattas av sjukförsäkringen AGS-KL.

 • Försäkrings­kassan för person som omfattas av sjukförsäkringen AGS eller AGS-KL

 • Arbetsförmedlingen för person som omfattas av efterskydd i AGS, sjukförsäkringen för privat och kooperativt anställda arbetare.

 • Privatanställda tjänstemän omfattas normalt inte av vår sjukförsäkring AGS om inte arbetsgivaren tecknat ett medarbetaravtal.

Ett medarbetaravtal är ett kollektiv­avtal som innebär att arbetsgivaren inte delar upp de anställa i yrkeskategorierna arbetare och tjänstemän. Det innebär att vissa tjänstemän även kan omfattas av AGS.

 • Utredningar, kartläggningar samt bedömningssamtal. Som utredningar räknas till exempel ADDIS-intervjuer, arbetsförmågebedömning, rehabiliteringsutredning.

 • Medicinsk rehabilitering såsom läkarbesök, naprapat, sjukgymnast, abstinensbehandling, provtagning, drogtester, ergonomikonsultation, arbetsterapi etc.

 • Gruppaktiviteter

 • Administrativa kostnader för till exempel vikarier, lönekostnader

 • Arbetshjälpmedel och arbetsplatsanpassningar

 • Hälsofrämjande insatser till exempel:
  Friskvård
  Rökavvänjning
  Träning
  Viktminskning och dyl.

 • Tjänster som till exempel:
  Screeningverktyg
  Handledning och coachning
  Ledarskapsutbildningar
  Föreläsningar

Ansökan om Afa Försäkrings reha­bili­terings­stöd görs digitalt på vår hemsida under Reha­bili­terings­stöd, Ansök om rehabiliteringsstöd.

Ansökan och kompletterande handlingar tas enbart emot digitalt på vår hemsida. Komplettera ditt ärende.

 • Afa Försäkrings samtyckeblankett som ska vara undertecknad av arbetstagaren.

 • Orsak och syfte till rehabiliteringen. Detta anges i ansökan eller i en rehabiliteringsplan eller rehabiliteringsutredning som har gjorts av arbetsgivaren eller företagshälsovården.

 • Underlag mellan den sökande arbetsgivaren och företaget som genomför rehabiliteringen, se exempel på underlag.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.