Finns det ett sista datum för att ansöka?

Ansökan om rehabiliteringsstöd från arbetsgivare inom kommuner, regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag måste ha inkommit till Afa Försäkring senast 6 månader efter rehabiliteringsåtgärdens startdatum.

Ansökan om rehabiliteringsstöd från privata arbetsgivare och arbetsgivare inom kooperationen kan söka retroaktivt från och med 2011.