Finns det ett sista datum för att ansöka?

Ansökan om reha­bili­terings­stöd från arbetsgivare inom kommuner, regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag måste ha inkommit till Afa För­säkring senast 6 månader efter rehabiliteringsåtgärdens startdatum.

Ansökan om reha­bili­terings­stöd från privata arbetsgivare och arbetsgivare inom kooperationen kan söka retroaktivt från och med 2011.

Som arbetsgivare kan du ansöka om reha­bili­terings­stöd för en anställd som behöver arbetslivsinriktad rehabilitering, om ni har tecknat någon av sjukförsäkringarna AGS eller AGS-KL.

Följande har möjlighet att ansöka om reha­bili­terings­stöd:

  • Privata arbetsgivare och arbetsgivare inom kooperationen vars anställda omfattas av sjukförsäkringen AGS.

  • Arbetsgivare inom kommuner, regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag vars anställda omfattas av sjukförsäkringen AGS-KL.

  • Försäkrings­kassan för person som omfattas av sjukförsäkringen AGS eller AGS-KL

  • Arbetsförmedlingen för person som omfattas av efterskydd i AGS, sjukförsäkringen för privat och kooperativt anställda arbetare.

  • Privatanställda tjänstemän omfattas normalt inte av vår sjukförsäkring AGS om inte arbetsgivaren tecknat ett medarbetaravtal.

Ett medarbetaravtal är ett kollektiv­avtal som innebär att arbetsgivaren inte delar upp de anställa i yrkeskategorierna arbetare och tjänstemän. Det innebär att vissa tjänstemän även kan omfattas av AGS.

Ja, du kan komplettera en ansökan för reha­bili­terings­stödet. Vi tar emot kompletterande handlingar digitalt på vår hemsida: Komplettera ditt ärende.

En kopia på fakturan eller fakturaspecifikationen som behandlaren eller behandlingsföretaget har skickat till den sökande arbetsgivaren.

Av fakturan/fakturaspecifikationen måste vi kunna se vem som har rehabiliterats. Om faktura/fakturaspecifikation inte finns kan även ett intyg från behandlaren eller det behandlande företaget skickas in där Afa För­säkring kan se att betalning skett för beviljad rehabiliteringsinsats. På intyget behöver det framgå vem som har rehabiliterats.

Faktura/intyg behöver inte märkas med person­uppgifter, märk istället med ett referensnummer som överens­stämmer med underlaget om rehabiliteringen.

Afa För­säkring har ingen möjlighet att göra delutbetalningar. Skicka in fakturor när ni har blivit slutfakturerade. Om fakturor skickas in löpande i ett beviljat ärende. Skriv då slutfaktura på sista fakturan.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.