Kan jag komplettera en ansökan?

Ja, du kan komplettera en ansökan för reha­bili­terings­stödet. Vi tar emot kompletterande handlingar digitalt på vår hemsida: Komplettera ditt ärende.

  • Afa Försäkrings samtyckeblankett som ska vara undertecknad av arbetstagaren.

  • Orsak och syfte till rehabiliteringen. Detta anges i ansökan eller i en rehabiliteringsplan eller rehabiliteringsutredning som har gjorts av arbetsgivaren eller företagshälsovården.

  • Underlag mellan den sökande arbetsgivaren och företaget som genomför rehabiliteringen, se exempel på underlag.

Ansökan om reha­bili­terings­stöd från arbetsgivare inom kommuner, regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag måste ha inkommit till Afa För­säkring senast 6 månader efter rehabiliteringsåtgärdens startdatum.

Ansökan om reha­bili­terings­stöd från privata arbetsgivare och arbetsgivare inom kooperationen kan söka retroaktivt från och med 2011.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.