Görs någon uppföljning på resultatet av rehabiliteringsåtgärden?

När rehabiliteringen förväntas vara avslutad skickar Afa Försäkring ut en enkät till arbetsgivaren via e-post.