Görs någon uppföljning på resultatet av rehabiliteringsåtgärden?

När rehabiliteringen förväntas vara avslutad skickar Afa För­säkring ut en enkät till arbetsgivaren via e-post.

Relaterade frågor

Ansökan om Afa Försäkrings reha­bili­terings­stöd görs digitalt på vår hemsida under Reha­bili­terings­stöd, Ansök om rehabiliteringsstöd.

Ansökan och kompletterande handlingar tas enbart emot digitalt på vår hemsida. Komplettera ditt ärende.

  • Afa Försäkrings samtyckeblankett som ska vara undertecknad av arbetstagaren.

  • Orsak och syfte till rehabiliteringen. Detta anges i ansökan eller i en rehabiliteringsplan eller rehabiliteringsutredning som har gjorts av arbetsgivaren eller företagshälsovården.

  • Underlag mellan den sökande arbetsgivaren och företaget som genomför rehabiliteringen, se exempel på underlag.

Som arbetsgivare har du möjlighet att få ekonomisk ersättning för upp till hälften av kostnaden när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.