Vad skulle vi kunna ersätta gällande fysiska besvär?

Ett exempel på en livsstilsförändringskurs för fysiska besvär som kan falla inom ramen för rehabiliteringsstödet är att en anställd som har t.ex. ryggbesvär på grund av att han/hon lyfter fel och deltar i en kurs för att lära sig att lyfta rätt.