Vad skulle vi kunna ersätta gällande fysiska besvär?

Ett exempel på en insats för fysiska besvär som kan falla inom ramen för reha­bili­terings­stödet är att en anställd som har till exempel ryggbesvär på grund av att hen lyfter fel och deltar i en kurs för att lära sig att lyfta rätt.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.