Kan jag söka ersättning om personen är arbetslös?

Försäkrings­kassan och Arbetsförmedlingen kan ansöka om reha­bili­terings­stöd för en arbetslös person, om denne omfattas av efterskydd i sjukförsäkringen AGS och AGS-KL.

Läs mer om efterskydd

För den som är arbetslös kan reha­bili­terings­stöd beviljas med upp till 75 procent av kostnaden. Högst 37 500 kronor kan dock betalas för en och samma person.

Resten av kostnaden förutsätts bli täckt på annat sätt, till exempel genom att Arbetsförmedlingen eller Försäkrings­kassan står för denna.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.