Kan jag söka ersättning om personen är arbetslös?

Försäkrings­kassan och Arbetsförmedlingen kan ansöka om reha­bili­terings­stöd för en arbetslös person, om denne omfattas av efterskydd i sjukförsäkringen AGS och AGS-KL.

Läs mer om efterskydd

För den som är arbetslös kan reha­bili­terings­stöd beviljas med upp till 75 procent av kostnaden. Högst 37 500 kronor kan dock betalas för en och samma person.

Resten av kostnaden förutsätts bli täckt på annat sätt, till exempel genom att Arbetsförmedlingen eller Försäkrings­kassan står för denna.

Som arbetsgivare kan du ansöka om reha­bili­terings­stöd för en anställd som behöver arbetslivsinriktad rehabilitering, om ni har tecknat någon av sjukförsäkringarna AGS eller AGS-KL.

Följande har möjlighet att ansöka om reha­bili­terings­stöd:

  • Privata arbetsgivare och arbetsgivare inom kooperationen vars anställda omfattas av sjukförsäkringen AGS.

  • Arbetsgivare inom kommuner, regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag vars anställda omfattas av sjukförsäkringen AGS-KL.

  • Försäkrings­kassan för person som omfattas av sjukförsäkringen AGS eller AGS-KL

  • Arbetsförmedlingen för person som omfattas av efterskydd i AGS, sjukförsäkringen för privat och kooperativt anställda arbetare.

  • Privatanställda tjänstemän omfattas normalt inte av vår sjukförsäkring AGS om inte arbetsgivaren tecknat ett medarbetaravtal.

Ett medarbetaravtal är ett kollektiv­avtal som innebär att arbetsgivaren inte delar upp de anställa i yrkeskategorierna arbetare och tjänstemän. Det innebär att vissa tjänstemän även kan omfattas av AGS.

Ansökan om reha­bili­terings­stöd från arbetsgivare inom kommuner, regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag måste ha inkommit till Afa För­säkring senast 6 månader efter rehabiliteringsåtgärdens startdatum.

Ansökan om reha­bili­terings­stöd från privata arbetsgivare och arbetsgivare inom kooperationen kan söka retroaktivt från och med 2011.

  • Afa Försäkrings samtyckeblankett som ska vara undertecknad av arbetstagaren.

  • Orsak och syfte till rehabiliteringen. Detta anges i ansökan eller i en rehabiliteringsplan eller rehabiliteringsutredning som har gjorts av arbetsgivaren eller företagshälsovården.

  • Underlag mellan den sökande arbetsgivaren och företaget som genomför rehabiliteringen, se exempel på underlag.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.