När och hur utbetalas förlängd livränta?

Hur förlängd livränta betalas ut beror på vilket avtal du omfattades av. Hade du STP är det AMF som betalar ut förlängd livränta. Hade du STPK är det Folksam som betalar ut förlängd livränta. Den förlängda livräntan betalas ut från och med den månad du fyller 65 år och livet ut.