Har jag rätt att välja förvaltare för tjänste­pension när försäkringen betalar premien?

Ja. För Avtals­pension SAF-LO kan du läsa mer på Foras hemsida om hur du väljer förvaltare. För Gemensam tjänste­pension (GTP) kan du läsa mer på Pensionsvalets hemsida.

Relaterade frågor

Normalt gör du ingen anmälan för att få vår premie­befrielse­försäkring. Du anmäler samtidigt till försäkringen när du ansöker om ersättning från vår sjukförsäkring eller arbetsskade­försäkring.

Om du är arbetslös och omfattas av efterskydd, kan du få premiebefrielse från första sjukpenningdagen. Om din ansökan endast avser premiebefrielseförsäkringen kan du ansöka om detta. Du anmäler på samma sätt som när du gör sjukanmälan.

Försäkringen gäller från första arbetsdagen och så länge du är anställd. Den gäller till och med månaden innan du fyller 65 år.

Försäkringen gäller från och med den månad du fyller 22 år.

Nej, pensionspremien är inte skattepliktig. Däremot betalar man skatt när man så småningom tar ut sin tjänste­pension.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.