Vad är sjuklivränta?

Sjuklivränta berör dig som var sjuk eller förtidspensionerad vid övergången från gamla STP alternativt gamla STPK till nya Avtals­pension SAF-LO eller KFO-LO. Syftet är att du ska få ersättning under din sjuktid trots bytet av avtal. Vilket avtal som gäller för dig, beror på vilken sektor du tillhör.

Relaterade frågor

Sjuklivräntans storlek bestäms av antalet STP-år alternativt STPK-år under sjuktiden och den genomsnittliga årsinkomsten.

Sjuklivräntan är 10 procent av den genomsnittliga årsinkomsten. Sjuklivräntan beräknas i proportion till hur mycket din arbetsförmåga påverkats. Till exempel om du får halv sjukersättning eller aktivitetsersättning, får du halv sjuklivränta.

Hur förlängd livränta betalas ut beror på vilket avtal du omfattades av. Hade du STP är det AMF som betalar ut sjuklivränta. Hade du STPK är det Folksam som betalar ut sjuklivränta. Den förlängda livräntan betalas ut från och med den månad du fyller 65 år och livet ut. 

Förlängd livränta berör dig som vid övergången från gamla STP till nya Avtals­pension SAF-LO 1995/1996, eller övergången från gamla STPK till nya avtals­pension inom KFO-LO 1996/1997. Vad som gäller för dig beror på inom vilken sektor du arbetar inom.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.