Vad är förlängd livränta?

Förlängd livränta berör dig som vid övergången från gamla STP till nya Avtals­pension SAF-LO 1995/1996, eller övergången från gamla STPK till nya avtals­pension inom KFO-LO 1996/1997. Vad som gäller för dig beror på inom vilken sektor du arbetar inom.

Relaterade frågor

Förlängd livräntas storlek bestäms av antalet STP-år alternativt STPK-år under arbetsskadetid och an­ställnings­tid, samt den genomsnittliga årsinkomsten. Den förlängda livräntan är 10 procent av den genomsnittliga årsinkomsten.

Den förlängda livräntan beräknas i proportion till hur din arbetsförmåga påverkats.

Hur förlängd livränta betalas ut beror på vilket avtal du omfattades av. Hade du STP är det AMF som betalar ut förlängd livränta. Hade du STPK är det Folksam som betalar ut förlängd livränta. Den förlängda livräntan betalas ut från och med den månad du fyller 65 år och livet ut.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.