Vad är förlängd livränta?

Förlängd livränta berör dig som vid övergången från gamla STP till nya Avtalspension SAF-LO 1995/1996, eller övergången från gamla STPK till nya avtalspension inom KFO-LO 1996/1997. Vad som gäller för dig beror på inom vilken sektor du arbetar inom.