Vad är efterskydd?

Försäkringen vid sjukdom eller arbetsskada gäller även i vissa fall när anställningen har tagit slut, så kallat efterskydd. Efterskyddstiden gäller om du blir sjukskriven inom 90 dagar efter att din an­ställning har upphört och du uppfyller kvalifikationskravet för vår sjukförsäkring. Du ska fortfarande ha en sjukpenning­grundande inkomst, SGI.

Sjukpenning­grundande inkomst (SGI) bestäms av Försäkrings­kassan och används till exempel för att räkna ut din sjukpenning.

Efterskyddet börjar gälla från och med 1 januari 2000.

Försäkringen kan i vissa fall gälla när anställningen har tagit slut. Det kallas efterskydd. Det gäller om du:

  • Blir sjukskriven inom 90 dagar efter att du har slutat din an­ställning.

  • Uppfyller kvalifikationskravet för vår sjukförsäkring (AGS).

  • Har en sjukpenning­grundande inkomst, SGI.

Nej, pensionspremien är inte skattepliktig. Däremot betalar man skatt när man så småningom tar ut sin tjänste­pension.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.