Vad är efterskydd?

Försäkringen vid sjukdom eller arbetsskada gäller även i vissa fall när anställningen har tagit slut, så kallat efterskydd. Efterskyddstiden gäller om du blir sjukskriven inom 90 dagar efter att din anställning har upphört och du uppfyller kvalifikationskravet för vår sjukförsäkring. Du ska fortfarande ha en sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) bestäms av Försäkringskassan och används till exempel för att räkna ut din sjukpenning. Efterskyddet börjar gälla från och med 1 januari 2000.