Vad är efterskydd?

Försäkringen vid sjukdom eller arbetsskada gäller även i vissa fall när anställningen har tagit slut, så kallat efterskydd. Efterskyddstiden gäller om du blir sjukskriven inom 90 dagar efter att din an­ställning har upphört och du uppfyller kvalifikationskravet för vår sjukförsäkring. Du ska fortfarande ha en sjukpenning­grundande inkomst, SGI.

Sjukpenning­grundande inkomst (SGI) bestäms av Försäkrings­kassan och används till exempel för att räkna ut din sjukpenning.

Efterskyddet börjar gälla från och med 1 januari 2000.