När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller från första arbetsdagen och så länge du är anställd. Den gäller till och med månaden innan du fyller 65 år.

Från den 1 januari 2021 gäller försäkringen från och med den månad du fyller 24 år.