När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller från första arbetsdagen och så länge du är anställd. Den gäller till och med månaden innan du fyller 65 år.

Försäkringen gäller från och med den månad du fyller 22 år.

Försäkringen kan i vissa fall gälla när anställningen har tagit slut. Det kallas efterskydd. Det gäller om du:

  • Blir sjukskriven inom 90 dagar efter att du har slutat din an­ställning.

  • Uppfyller kvalifikationskravet för vår sjukförsäkring (AGS).

  • Har en sjukpenning­grundande inkomst, SGI.

Ja. För Avtals­pension SAF-LO kan du läsa mer på Foras hemsida om hur du väljer förvaltare. För Gemensam tjänste­pension (GTP) kan du läsa mer på Pensionsvalets hemsida.

Ja, försäkringen tar över premiebetalningen när du är sjukskriven. Det gäller både för Avtals­pension SAF-LO och GTP.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.