Hur räknas förlängd livränta?

Förlängd livräntas storlek bestäms av antalet STP-år alternativt STPK-år under arbetsskadetid och anställningstid, samt den genomsnittliga årsinkomsten. Den förlängda livräntan är 10 procent av den genomsnittliga årsinkomsten. Den förlängda livräntan beräknas i proportion till hur din arbetsförmåga påverkats.