Jag har valt Familje­skydd. Tar försäkringen över premiebetalningen för familje­skyddet när jag är sjukskriven?

Ja, försäkringen tar över premiebetalningen när du är sjukskriven. Det gäller både för Avtals­pension SAF-LO och GTP.

Relaterade frågor

Nej, pensionspremien är inte skattepliktig. Däremot betalar man skatt när man så småningom tar ut sin tjänste­pension.

Försäkringen vid sjukdom eller arbetsskada gäller även i vissa fall när anställningen har tagit slut, så kallat efterskydd. Efterskyddstiden gäller om du blir sjukskriven inom 90 dagar efter att din an­ställning har upphört och du uppfyller kvalifikationskravet för vår sjukförsäkring. Du ska fortfarande ha en sjukpenning­grundande inkomst, SGI.

Sjukpenning­grundande inkomst (SGI) bestäms av Försäkrings­kassan och används till exempel för att räkna ut din sjukpenning.

Efterskyddet börjar gälla från och med 1 januari 2000.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.