Jag har valt Familje­skydd. Tar försäkringen över premiebetalningen för familje­skyddet när jag är sjukskriven?

Ja, försäkringen tar över premiebetalningen när du är sjukskriven. Det gäller både för Avtalspension SAF-LO och GTP.