Gäller försäkringen om jag blir arbetslös?

Försäkringen kan i vissa fall gälla när anställningen har tagit slut. Det kallas efterskydd. Det gäller om du:

  • Blir sjukskriven inom 90 dagar efter att du har slutat din an­ställning.

  • Uppfyller kvalifikationskravet för vår sjukförsäkring (AGS).

  • Har en sjukpenning­grundande inkomst, SGI.

Relaterade frågor

Försäkringen vid sjukdom eller arbetsskada gäller även i vissa fall när anställningen har tagit slut, så kallat efterskydd. Efterskyddstiden gäller om du blir sjukskriven inom 90 dagar efter att din an­ställning har upphört och du uppfyller kvalifikationskravet för vår sjukförsäkring. Du ska fortfarande ha en sjukpenning­grundande inkomst, SGI.

Sjukpenning­grundande inkomst (SGI) bestäms av Försäkrings­kassan och används till exempel för att räkna ut din sjukpenning.

Efterskyddet börjar gälla från och med 1 januari 2000.

Normalt gör du ingen anmälan för att få vår premie­befrielse­försäkring. Du anmäler samtidigt till försäkringen när du ansöker om ersättning från vår sjukförsäkring eller arbetsskade­försäkring.

Om du är arbetslös och omfattas av efterskydd, kan du få premiebefrielse från första sjukpenningdagen. Om din ansökan endast avser premiebefrielseförsäkringen kan du ansöka om detta. Du anmäler på samma sätt som när du gör sjukanmälan.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.