Gäller försäkringen om jag blir arbetslös?

Försäkringen kan i vissa fall gälla när anställningen har tagit slut. Det kallas efterskydd. Det gäller om du:

  • Blir sjukskriven inom 90 dagar efter att du har slutat din anställning.

  • Uppfyller kvalifikationskravet för vår sjukförsäkring (AGS).

  • Har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI.