Gäller försäkringen när jag får tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn?

Nej. Försäkringen gäller vid föräldrapenningdagar och inte för tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (VAB).