Gäller försäkringen när jag får tillfällig föräldrapenning för de 10 dagarna?

Nej. Försäkringen gäller inte för de 10 dagarna som den andra föräldern, som inte fött barnet, har rätt till i samband med förlossningen.