Gäller försäkringen hela föräldraledigheten?

Försäkringen gäller de dagar du får föräldrapenning från Försäkrings­kassan. Försäkringen gäller i 390 hela dagar per födsel. Två dagar med halv föräldrapenning räknas som en hel dag.

Relaterade frågor

Nej. Försäkringen gäller inte för de 10 dagarna som den andra föräldern, som inte fött barnet, har rätt till i samband med förlossningen. 

Nej. Försäkringen gäller vid föräldrapenningdagar och inte för tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (VAB).

Försäkringen gäller från första arbetsdagen och så länge du är anställd. Den gäller till och med månaden innan du fyller 65 år.

  • Från den 1 januari 2023 gäller försäkringen från och med den månad man fyller 22 år.

Innan dess gällde följande åldersgränser:

  • 1 januari 2022 - 31 december 2022 gällde försäkringen från och med den månad man fyller 23 år.

  • 1 januari - 31 december 2021 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 24 år.

  • 1 januari 2008 - 31 december 2020 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 25 år.

  • 1 januari 2001 - 31 december 2007 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 21 år.

  • 2000 - 2001 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 22 år.

Kompletterande pensionspremier kan även betalas inom vissa kollektiv­avtal. Det finns ingen undre åldersgräns för att omfattas av kompletterande pensionspremier. När dessa premierna kan betalas beror på vilket kollektiv­avtal du jobbar inom.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.