Gäller försäkringen hela föräldraledigheten?

Försäkringen gäller de dagar du får föräldrapenning från Försäkringskassan. Försäkringen gäller i 390 hela dagar per födsel. Två dagar med halv föräldrapenning räknas som en hel dag.