Tar försäkringen över premieinbetalningen till Avtals­pension SAF-LO för Familje­skydd?

Ja, om du har valt Familje­skydd. Familje­skyddet kan komma att sänkas eller sägas upp om premiebefrielseförsäkringens premier inte räcker till det familje­skydd du valt.

Relaterade frågor

Det är du som tar ut föräldraledighet eller graviditets­penning som gör anmälan.

Du anmäler samtidigt till premiebefrielseförsäkringen när du ansöker om ersättning från föräldra­penning­tillägget. Du kan också ringa in och anmäla hos kundtjänst på 0771-88 00 99.

Arbetsgivare kan också göra en anmälan för din räkning genom att ringa oss på 08-696 41 80.

Du anmäler när du fått graviditets­penning eller föräldrapenning från Försäkrings­kassan.

Det enklaste är om du anmäler till föräldra­penning­tillägget, för då gör du samtidigt en anmälan till premiebefrielseförsäkringen.

Nej, du måste ha en an­ställning där du omfattas av premiebefrielseförsäkringen varje gång som du börjar en ny period med graviditets­penning eller föräldrapenning.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.