Tar försäkringen över premieinbetalningen till Avtals­pension SAF-LO för Familje­skydd?

Ja, om du har valt Familjeskydd. Familjeskyddet kan komma att sänkas eller sägas upp om premiebefrielseförsäkringens premier inte räcker till det familjeskydd du valt.