Tar försäkringen över premieinbetalningen till Avtals­pension SAF-LO för Familje­skydd?

Ja, om du har valt Familje­skydd. Familje­skyddet kan komma att sänkas eller sägas upp om premiebefrielseförsäkringens premier inte räcker till det familje­skydd du valt.