Gäller försäkringen om jag blir arbetslös?

Nej, du måste ha en anställning där du omfattas av premiebefrielseförsäkringen varje gång som du börjar en ny period med graviditetspenning eller föräldrapenning.