Gäller försäkringen om jag blir arbetslös?

Nej, du måste ha en an­ställning där du omfattas av premiebefrielseförsäkringen varje gång som du börjar en ny period med graviditets­penning eller föräldrapenning.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.