Gäller försäkringen om jag blir arbetslös?

Nej, du måste ha en an­ställning där du omfattas av premiebefrielseförsäkringen varje gång som du börjar en ny period med graviditets­penning eller föräldrapenning.

Relaterade frågor

Nej. Försäkringen gäller vid föräldrapenningdagar och inte för tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (VAB).

Från den 1 januari 2023 gäller försäkringen från och med den månad du fyller 22 år.

Vissa kollektiv­avtal ger ytterligare ersättning till tjänste­pensionen. För de avtalen gäller ingen åldersgräns.

Försäkringen gäller från första arbetsdagen och så länge du är anställd. Den gäller till och med månaden innan du fyller 65 år.

  • Från den 1 januari 2023 gäller försäkringen från och med den månad man fyller 22 år.

Innan dess gällde följande åldersgränser:

  • 1 januari 2022 - 31 december 2022 gällde försäkringen från och med den månad man fyller 23 år.

  • 1 januari - 31 december 2021 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 24 år.

  • 1 januari 2008 - 31 december 2020 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 25 år.

  • 1 januari 2001 - 31 december 2007 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 21 år.

  • 2000 - 2001 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 22 år.

Kompletterande pensionspremier kan även betalas inom vissa kollektiv­avtal. Det finns ingen undre åldersgräns för att omfattas av kompletterande pensionspremier. När dessa premierna kan betalas beror på vilket kollektiv­avtal du jobbar inom.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.