Hur gammal måste jag vara för att få ersättning?

Från den 1 januari 2023 gäller försäkringen från och med den månad du fyller 22 år.

Vissa kollektivavtal ger ytterligare ersättning till tjänstepensionen. För de avtalen gäller ingen åldersgräns.