När ska jag ansöka?

Arbetsgivare kan ansöka om stöd innan utbildningen startar eller retroaktivt (det vill säga utan att ha ansökt i förväg) för utbildningar som genomförts under innevarande kalenderår. Ansökan måste vara Afa För­säkring tillhanda senast 4 månader efter utbildningens startdatum.

Ansökningar för utbildningar som startar under 2023 måste vara Afa Försäkring tillhanda senast 2023-12-31.

Vid ansökan behöver startdatum för den planerade utbildningen anges samt en kursplan bifogas. Ersättning utbetalas efter slutförd utbildning eftersom vi baserar ersättningen på den faktura som ni har fått från utbildningsanordnaren.

Ersättning lämnas per deltagare och slutlig ersättning regleras vid slutbetalning. Utbildningsdeltagarna och arbetsgivarrepresentant ska också besvara en uppföljningsenkät innan ersättningen betalas ut.