Vad ska jag skicka in när jag gjort min anmälan?

Om du har anmält sjukskrivning:

  • skicka alltid kopior av läkarintygen

  • är du arbetslös ska du också skicka oss en kopia av arbetsgivarintyget från din senaste anställning

  • har du sjukersättning eller aktivitetsersättning måste vi få en kopia av Försäkringskassans beslut

Om du har anmält arbetsskada:

  • skicka alltid kopia av dina läkarintyg

  • om du har gjort en anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan vill vi också ha en kopia av den anmälan

Har du haft kostnader på grund av arbetsskadan ska du spara dina kvitton. Kvittona visar din rätt till ersättning för utlägg och ska skickas in om Afa Försäkring begär det.

Adressen är:

Afa Försäkring,

106 27 Stockholm