Måste jag bifoga läkarintyg?

I vissa fall och vissa försäkringar kräver läkarintyg eller information du hittar på läkarintyget. Ibland behöver du bifoga ditt läkarintyg om du anmäler via post. Anmäler du digitalt kan du antingen bifoga intyget eller ta en bild på intyget som du laddar upp. Ibland räcker det med att du anger diagnoskoden på läkarintyget. Hur du ska gå tillväga finns beskrivet när du anmäler.