Måste jag anmäla till er om jag får ändrad sjukpenning från Försäkrings­kassan?

Nej, det behöver du inte göra. Om din sjukpenning ändras på något sätt så får vi den uppgiften automatiskt från Försäkrings­kassan. Exempel: du har tidigare haft hel sjukpenning och nu får du halv sjukpenning.

Den sjukpenning­grundande inkomsten (SGI) är ett belopp som räknas ut av Försäkrings­kassan baserat på din årsinkomst. SGI är det belopp som bestämmer hur mycket sjukpenning eller föräldrapenning du kan få.

Det är viktigt att du ser till att alltid ha kvar din SGI så att du kan få ersättning från Försäkrings­kassan och Afa För­säkring när du är sjuk eller föräldraledig. Det finns tillfällen när du kan förlora din SGI, till exempel om du är arbetslös utan att få a-kassa eller studerar utan studiemedel.

Lär dig mer om hur det funkar i SGI-guiden hos Försäkringskassan.

Nej, den informationen får vi från Försäkrings­kassan.

Om du redan har anmält sjukdom till oss: Skicka in beslutet om sjukersättning från Försäkrings­kassan. Skicka också med det senaste läkarintyget.

Om du inte har anmält sjukdom till oss: Gör en anmälan på vår webbplats, komplettera med beslutet om sjukersättning från Försäkrings­kassan + det senaste läkarintyget.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.