Kommer statistikverktyget utvecklas vidare?

Ja, vi planerar att utveckla verktyget med mer information om arbetsskador och sjukfrånvaro.