Kommer statistikverktyget utvecklas vidare?

Ja, vi planerar att utveckla verktyget med mer information om arbetsskador och sjukfrånvaro.

Uppgifterna kommer från vårt register över försäk­rings­ären­den, vår skadedatabas. För­säkring­arna som redovisas är arbetsskade­försäkringen och sjukförsäkringen.

Det finns beskrivet på denna sida: Analys och statistik

Du kan kontakta oss genom att mejla analys@afaforsakring.se

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.