Hur lägger jag till eller tar bort administratörer för arbetsgivar­sidorna?

Det är huvudadministratören som ansvarar för att lägga till och ta bort administratörer. Du gör det direkt i e-tjänsten under Inställningar, Administratörslista.

Du hittar även instruktionen för hur du lägger till och tar bort administratörer under rubriken "Hantera administratörer" på sidan E-tjänster för arbetsgivare.