Hur gör jag när sjukpenning övergår till sjukersättning?

Om du redan har anmält sjukdom till oss: Skicka in beslutet om sjukersättning från Försäkrings­kassan. Skicka också med det senaste läkarintyget.

Om du inte har anmält sjukdom till oss: Gör en anmälan på vår webbplats, komplettera med beslutet om sjukersättning från Försäkrings­kassan + det senaste läkarintyget.

Under tid med sjukpenning

 • Är du sjukskriven kortare tid än tre månader? Då behöver du inte skicka in fler kopior av läkarintyg.

 • Är du sjukskriven 90 dagar eller längre? Då skickar du in en ny kopia av läkarintyget som gäller vid tidpunkten för dag 90 i sjukperioden. Efter det behövs inga fler intyg, vi hämtar uppgifter om sjukpenning från Försäkrings­kassan varje månadsskifte.

Under tid med sjuk- eller aktivitetsersättning

 • Om du får en varaktig nedsättning av arbetsförmågan och Försäkrings­kassan beviljar
  dig sjuk- eller aktivitetsersättning så ska du skicka in en kopia på
  Försäkrings­kassans beslut och bifoga det senaste läkarintyget som gäller för
  tid fram till beslutet. Vi kan då utreda om du har rätt till månadsersättning
  från oss.

Nej, det behöver du inte göra. Om din sjukpenning ändras på något sätt så får vi den uppgiften automatiskt från Försäkrings­kassan. Exempel: du har tidigare haft hel sjukpenning och nu får du halv sjukpenning.

Du som får dagsersättning

När vi får information om att du har fått sjukpenning från Försäkrings­kassan kan vi betala ut dagsersättning till dig. Uppgifter om när sjukpenning har betalats får vi direkt från Försäkrings­kassan.

Du som får månadsersättning

När du får sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkrings­kassan betalar vi ut månadsersättning den 25:e varje månad.

Se alla utbetalningsdagar

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.