Hur fungerar tjänste­pension vid sjukskrivning?

När man är sjukskriven och får ersättning från Försäkrings­kassan gör inte arbetsgivaren inbetalningar till tjänste­pensionen. Men om man har för­säkring med pensionsavsättning kan försäkringen betala in den premien när man är sjukskriven.

Relaterade frågor

Hur mycket Premie­befrielse­försäkring ger beror på den sjukpenning­grundande inkomsten (SGI). Det är Försäkrings­kassan som bestämmer SGI baserat på årsinkomst.

Premiebefrielseförsäkringen betalar in premier som motsvarar 4,5 procent av den sjukpenning­grundande inkomsten, för en årsinkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Det vill säga 511 500 kronor.

En årsinkomst på mer än 7,5 inkomstbasbelopp, ger 30 procent av den sjukpenning­grundande inkomsten på det som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Halv ersättning från Försäkrings­kassan ger halva pensionspremien.

Pensionsavsättning betyder att din arbetsgivare betalar in till din framtida tjänste­pension när du arbetar. Om du är sjukskriven så betalar inte din arbetsgivare in till din tjänste­pension, utan det gör istället vår för­säkring.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.