Hur byter man huvudadministratör?

Det måste alltid finnas en huvudadministratör per organisationsnummer. 

Du hittar instruktion för hur du byter huvudadministratör under rubriken "Hantera administratörer" på sidan E-tjänster för arbetsgivare.