När får jag min ersättning?

När du har fått besked om den period du sökt föräldrapenningtillägg för, betalar vi ut ersättning ungefär en vecka efter att du börjat få föräldrapenning från Försäkringskassan.