När får jag min ersättning?

När du har fått besked om den period du sökt föräldra­penning­tillägg för, betalar vi ut ersättning ungefär en vecka efter att du börjat få föräldrapenning från Försäkrings­kassan.

Du får 10 procent av den lön som ligger till grund för föräldrapenningen, om den är max 10 prisbasbelopp. Tjänar du mer än så får du även 90 procent på den lön som är över 10 prisbasbelopp.

Ja. Vi gör skatteavdrag med 30 procent från föräldra­penning­tillägget och redovisar ersättningen till Skatteverket varje månad.

  • Anställd i 12 månader innan barnets födelse eller adoption: du har rätt till högst 60 dagars ersättning.

  • Anställd i 24 månader innan barnets födelse eller adoption: du har rätt till högst 180 dagars ersättning.

Om du har haft flera anställningar hos olika arbetsgivare som har försäkringen, så kan du räkna ihop din an­ställnings­tid från de senaste fyra åren.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.