Hur gör jag en anmälan?

Du anmäler digitalt genom att logga in på Mina sidor med e-legitimation. Tänk på att du behöver det här när du anmäler:

  • Din arbetsgivares organisationsnummer

  • Datum för perioden du ska vara föräldraledig

  • Din sjukpenninggrundande inkomst, SGI