Hur gör jag en anmälan?

Du anmäler digitalt genom att logga in på Mina sidor med e-legitimation. Tänk på att du behöver det här när du anmäler:

  • Din arbetsgivares organisations­nummer

  • Datum för perioden du ska vara föräldraledig

  • Din sjukpenning­grundande inkomst, SGI

Relaterade frågor

När du fått föräldrapenning från Försäkrings­kassan kan du göra en anmälan till oss. Du kan också anmäla perioder du tagit ut med föräldrapenning i efterhand. För att ha rätt till ersättning måste du göra en anmälan inom 5 ½ år efter barnets födelse eller adoption.

Vi betalar bara ut föräldra­penning­tillägg för en enda period.

Om du ska dela upp din föräldraledighet på flera kortare perioder behöver du tänka på att ansöka om föräldra­penning­tillägg från oss för den period som du tar ut flest föräldrapenningdagar från Försäkrings­kassan.

Om du tar ut en kortare föräldraledighet redan nu och tror att du kommer att ta ut en längre period med fler föräldrapenningdagar från Försäkrings­kassan senare, kan du vänta och ansöka om föräldra­penning­tillägg från oss för den perioden istället.

Nej, försäkringen gäller även om du inte är med i facket.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.