Gäller försäkringen om jag blir arbetslös?

Nej, då gäller inte försäkringen. Däremot kan du fortfarande få föräldrapenning från Försäkrings­kassan. Här kan du läsa mer om vad som gäller om du är föräldraledig och arbetslös.

Nej, försäkringen gäller inte för 10-dagar (tillfällig föräldrapenning) i samband med att barnet föds.

10-dagar kallades tidigare för pappadagar.

Nej, försäkringen gäller inte vid tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn, VAB.

Nej, din föräldraledighetsperiod avbryts inte. Men du kan bara få föräldra­penning­tillägg för de dagar som du tar ut föräldrapenning från Försäkrings­kassan.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.