Gäller försäkringen för 10-dagar vid barns födelse?

Nej, försäkringen gäller inte för 10-dagar (tillfällig föräldrapenning) i samband med att barnet föds.

10-dagar kallades tidigare för pappadagar.

Nej, försäkringen gäller inte vid tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn, VAB.

Nej, din föräldraledighetsperiod avbryts inte. Men du kan bara få föräldra­penning­tillägg för de dagar som du tar ut föräldrapenning från Försäkrings­kassan.

Försäkringen innehåller inget efterskydd. Det betyder att du inte kan få ersättning för en period med föräldraledighet som inträffar efter att du slutat din an­ställning.

Har din an­ställning upphört under en påbörjad föräldraledighet? Då kan du få föräldra­penning­tillägg för de dagar som är kvar med föräldrapenning på sjukpenningnivå. Arbetsgivaren måste ha godkänt perioden innan du slutade din an­ställning.

Vid permittering har inte anställningen upphört och föräldra­penning­tillägg gäller som vanligt.

Läs mer om vad som händer här: Föräldraledig och arbetslös

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.