Gäller försäkringen vid vård av sjukt barn, när jag vabbar?

Nej, försäkringen gäller inte vid tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn, VAB.