Vad händer om min anställning avslutas?

Försäkringen innehåller inget efterskydd. Det betyder att du inte kan få ersättning för en period med föräldraledighet som inträffar efter att du slutat din anställning.

Har din anställning upphört under en påbörjad föräldraledighet? Då kan du få föräldrapenningtillägg för de dagar som är kvar med föräldrapenning på sjukpenningnivå. Arbetsgivaren måste ha godkänt perioden innan du slutade din anställning.

Vid permittering har inte anställningen upphört och föräldrapenningtillägg gäller som vanligt.

Läs mer om vad som händer här: Föräldraledig och arbetslös