Behöver man betala skatt på ersättningen från familje­skydd?

Ja, det dras skatt med 30 procent på pengarna vi betalar ut till dina efterlevande.

Relaterade frågor

Familje­skydd är en livförsäkring som du som är arbetare på ett privat företag eller egenföretagare kan teckna själv utöver Tjänstegrupp­livförsäkring (TGL). Du väljer själv hur mycket pengar familjen ska få och under hur många år som pengarna betalas ut.

Läs mer om Familje­skydd

De som kan få ersättning från familje­skyddet är:

  • Din make/maka, registrerad partner eller sambo.

  • Din före detta make/maka/registrerade partner/sambo.

  • Ditt/dina barn och fosterbarn.

Du kan ändra ordningen på förmånstagarna, genom att fylla i en blankett och skicka in till Fora.

Vill du veta mer kan du kontakta Fora.

Familje­skyddet gäller till och med 31 december det år du fyller 65 år. Om vi tänker oss en person som fyller 65 år i mars och avlider i oktober samma år, så kan de efterlevande få ersättning från familje­skyddet.

Ersättning från familje­skyddet betalas sedan ut som längst tills att du skulle ha fyllt 70 år, beroende på hur lång period för utbetalning du har valt.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.