Behöver man betala skatt på ersättningen från familje­skydd?

Ja, det dras skatt med 30 procent på pengarna vi betalar ut till dina efterlevande.