Kan familje­skydd gälla efter att jag fyllt 65 år?

Familje­skyddet gäller till och med 31 december det år du fyller 65 år. Om vi tänker oss en person som fyller 65 år i mars och avlider i oktober samma år, så kan de efterlevande få ersättning från familje­skyddet.

Ersättning från familje­skyddet betalas sedan ut som längst tills att du skulle ha fyllt 70 år, beroende på hur lång period för utbetalning du har valt.

Relaterade frågor

Familje­skydd är en livförsäkring som du som är arbetare på ett privat företag eller egenföretagare kan teckna själv utöver Tjänstegrupp­livförsäkring (TGL). Du väljer själv hur mycket pengar familjen ska få och under hur många år som pengarna betalas ut.

Läs mer om Familje­skydd

Ja, du är välkommen att ansöka om familje­skydd. Det förutsätter att du får tjänste­pension inbetald till Avtals­pension SAF-LO. Det får du om du är arbetare på ett privat företag eller är egen företagare som har tecknat detta pensionsavtal.

Om du är nyanställd behöver du inte fylla i en hälsodeklaration om du ansöker inom 30 dagar. Däremot om du väntar längre med att ansöka, så kan du behöva göra en hälsoprövning.

Du behöver ha en inkomst som är så stor att den räcker till kostnaden för familje­skyddet.

De som kan få ersättning från familje­skyddet är:

  • Din make/maka, registrerad partner eller sambo.

  • Din före detta make/maka/registrerade partner/sambo.

  • Ditt/dina barn och fosterbarn.

Du kan ändra ordningen på förmånstagarna, genom att fylla i en blankett och skicka in till Fora.

Vill du veta mer kan du kontakta Fora.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.