Kan familje­skydd gälla efter att jag fyllt 65 år?

Familjeskyddet gäller till och med 31 december det år du fyller 65 år. Om vi tänker oss en person som fyller 65 år i mars och avlider i oktober samma år, så kan de efterlevande få ersättning från familjeskyddet.

Ersättning från familjeskyddet betalas sedan ut som längst tills att du skulle ha fyllt 70 år, beroende på hur lång period för utbetalning du har valt.