Vilka uppgifter om den sjukskrivne behöver jag lämna?

  • Personnummer

  • Första sjukskrivningsdagen

  • Sjuklöneperiod (till exempel 14 dagar)

  • Första anställningsdag

  • Anställningsform (till exempel tillsvidare)

  • Yrkeskategori

  • Fackförbund (om anställningen regleras av kollektivavtal)

  • Pensionsavtal (SAF-LO eller GTP)