Varför ska jag anmäla anställda som är sjukskrivna?

Det är många anställda som missar att anmäla. Om du gör det åt dem, kommer fler att få den ersättning de har rätt till.