Vad gör jag om personen som gjort anmälan aldrig varit anställd?

Klicka på Bekräfta inte anställning och välj Personen har aldrig varit anställd.