Vad gör jag om anmälan är gjord på fel organisations­nummer?

Klicka på Bekräfta inte an­ställning och välj Byt organisations­nummer